Zmiany w kodeksie pracy

Radca Prawny - Jowita Kania-Stachura

Kodeks pracy – zmiany

Ustawodawca dba o to żebyśmy się nie nudzili i nieustannie zmienia prawo. Oczywiście nie jest tak, że powinniśmy się trzymać kurczowo tego co wymyślili przed naszą erą Rzymianie. Prawo powinno nadążać za rzeczywistością. Trzeba jednak przyznać, że ostatnie lata to tempo iście sprinterskie, a że nie każdy jest wyczynowcem, będą Państwa od czasu do czasu informować o najistotniejszych pomysłach naszej władzy ustawodawczej.

Dzisiaj kilka słów o planowanych zmianach w kodeksie pracy.

  • Kontrola trzeźwości pracowników – ustawodawca zalegalizował możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników. Mowa jest oczywiście o kontroli prewencyjnej co oznacza, że po zmianie prawa pracodawca będzie mógł zbadać każdego pracownika, nawet jeśli jego zachowanie nie wzbudza podejrzeń, co do jego stanu. Oczywiście takie kontrole i tak były prowadzone choćby przez niektóre firmy budowalne, ale teraz będzie to można robić legalnie. Zwracam uwagę, że trzeba będzie się do takich kontroli przygotować. Po pierwsze będzie ona mogła być prowadzona tylko jeśli wymaga tego ochrona życia, zdrowia lub mienia pracowników lub innych osób. Po drugie zasady prowadzenia kontroli trzeba opisać w układzie zbiorowym, regulaminie lub obwieszczeniu. A! I trzeba pamiętać, że taka kontrola może być prowadzona także na obecność innych środków, których działanie zbliżone jest do działania alkoholu.
  • Praca zdalna– ustawodawca uregulował także kompleksowo zasady świadczenia pracy zdalnej przez pracowników (lepiej późno niż później). Najważniejsze zasady to obowiązek każdorazowego uzgadniania z pracodawcą miejsca wykonywania pracy zdalnej. W zamyśle ma to pozwolić zapewne na lepszą kontrolę tego czy praca jest faktycznie wykonywana. Praca zdalna będzie mogła być wykonywana jeśli zostanie to uzgodnione między pracownikiem i pracodawcą, a także bez takiego uzgodnienia, na polecenie pracodawcy ale tylko w szczególnych sytuacjach związanych ze stanem nadzwyczajnym, epidemią, czy tez brakiem możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z powodu działania siły wyższej. Przy czym pracownik musi mieć zapewnione warunki do pracy zdalnej. Praca zdalna może być też wykonywana na wniosek pracownika, ale dotyczy to szczególnych sytuacji związanych z opieką nad dzieckiem, nad innym członkiem rodziny lub ciążą pracownicy. Zasady wykonywania pracy zdalnej też należy określić w odpowiednim porozumieniu, bądź regulaminie. Pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Uregulowano też zasady kontroli, jaką może przeprowadzić pracodawca w miejscy wykonywania pracy zdalnej.
  • Do kodeksu wprowadzono też pojęcie okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze nie przekraczającym 24 dni w roku. Świadczenie pracy zdalnej okazjonalnie nie jest sformalizowane i nie wymaga od pracodawcy pokrywania kosztów energii i usług telekomunikacyjnych.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą zapewne w życie pod koniec pierwszego kwartału roku 2023. Żeby nas zmiana prawa nie zaskoczyła, jak zima drogowców, warto zawczasu opracować odpowiednie dokumenty umożliwiające zgodne z przepisami świadczenie pracy zdalnej i kontrolę trzeźwości. Warto zawczasu opracować odpowiednie dokumenty umożliwiające zgodne z przepisami świadczenie pracy zdalnej i kontrolę trzeźwości.